Lokala regler och tillfälliga lokala regler


Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande
lokala regler för allt spel på ​​​​​​​anläggningen såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
​​​​​​​

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Följande markeringar gäller på banan:
 

Banmarkering Innebörd Regel (i "Regler för Golfspel 2019")
Vit pinne Out of bounds 18
Gul Gult pliktområde 17
Röd Rött pliktområde 17
Blå (pinne eller platta) Mark under arbete (MUA) 16
Vit (linje) Mark under arbete (MUA)/vägavslut 16
Blå/vit eller gröntoppad blå pinne MUA med spelförbudzon 16

 

Speciella eller nödvändiga lättnadssätt

a) Boll träffar kraftledning: Om en spelares boll träffar en upphöjd ledningstråd eller kabel skall slaget inte räknas och
spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (enligt regel 14.6).

Onormala banförhållanden (Regel 16)
 

a.

Sprayad vit linje: Områden på banan som omsluts av en vit sprayad linje är mark under arbete.

b,

Berg i dagen: Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

c.

Skador i bunkrar: Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

d.

Dräneringssträngar: Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grus eller jord, är mark under arbete.

e.

Myrstackar: Myrstackar är mark under arbete och spelaren får ta lättnad utan plikt, enligt Regel 16.1.