spelformer

Känner du dig tveksam på hur olika spelformer fungerar? Här hittar du säkert en del bra svar på dina funderingar! Har du ytterligare frågor, kontakta oss.


Scramble

Spelas i lag med 3 eller 4 personer. Alla slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Tävlarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom 15 cm från detta läge, dock ej närmare hål och spelar sina slag.

Tävlingen bör spelas utan handicap. Vid spel med handicap bör lagets spelhandicap vara 15% av sammanlagd spelhandicap vid 3 spelare och 10% vid 4 spelare. 

Foursome

Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag på denna och spelar ut växelvis från tee.

Reducerat handicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. 

Greensome

Två spelare slår ut på varje tee, man väljer bästa boll och spelar sedan vartannat slag på denna.

Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. 

4-Boll Bästboll

Två spelare bildar par och spelar var sin boll. Man skriver bådas score och det bästa resultatet på varje hål räknar man in i parets slutscore.

Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal. 

Skins/Ackumulerat

Spel där varje hål är värt en viss poäng. Om ett hål delas går potten vidare tills dess att en ensam spelare vinner ett hål. Det vill säga, delar man de första fem hålen och en ensam spelare vinner det sjätte så får den spelaren sex poäng (förutsatt att varje hål är värt en poäng)

Flaggtävling

Singeltävling som spelas som slagtävling där spelaren får en markerad flagga att placera där bollen ligger när man förbrukat sina slag. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. 

Rosa pantern

Rosa pantern spelas i två steg, som singel och som lagspel om 3 personer. Lagspelet innebär att man har en rosa boll som skall spelas av spelaren på vart tredje hål. Samtidigt som man spelar den rosa bollen spelar man även sitt eget spel. Man för alltså en score för sig själv och en score för den rosa bollen. När man inte spelar den rosa bollen spelar du en vanlig vit boll. Skulle den rosa bollen gå i vattnet eller out är spelet slut för laget, men man fortsätter spela singelspelet som vanligt.

Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. 

Melody

Melody spelas av 3 personer som bildar lag. Alla spelare spelar hålet individuellt och väljer sedan vems resultat som skall räknas, vilket fordrar noga övervägande i början med tanke på fortsatt spel. Detta måste göras efter varje hål och inte efter det att rundan avslutats. Vid 12 hål skal man ringa in 4 hål/spelare.

Spelaren erhåller sitt spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

 

1, 2, 3

Spelas av 3 personer som bildar lag. Vi spelar 12 hål poängbogey. Under de 4 första hålen räknas bästa scoren för en person i bollen. Hål 5-8 räknas bästa scoren för 2 spelare i bollen och hål 9-12 räknas den sammanlagda poängen för samtliga tre spelare.

Ej reducering av hcp.

Slagtävling

Du räknar ihop ditt totala antal slag på ronden (bollen måste hålas ur) = bruttoresultat. Du drar sedan bort dina erhållna slag (dina erhållna slag är de slag du får via slopetabellen på den aktuella banan) = nettoresultat, din ”nettoscore”. 

Slaggolf

Alla spelare får oberoende av spelhandicap spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index, sedan plockas bollen upp och scoren noteras till par+5 slag. 

Poängbogey

Du räknar ihop dina poäng på varje hål och den totalpoäng du får är ditt resultat, din score. Hur många poäng du får på varje hål beror på hur många slag du har på respektive hål i förhållande till par plus antalet erhållna slag. 


Förtydligande vid reducering av handicap 

 

När reduceringen av spelhandicap innehåller decimaler avrundas till närmaste heltal. Upp till 0,4 avrundas nedåt och från 0,5 uppåt.

Ex 22,3 – blir 22 slag och 22,5 - blir det 23 slag. 

Vid greensome görs reduceringen till heltal för var och en innan man slår ihop spelhandicap.